Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Åläggs alla som endast är arbetslösa i början av augusti en självrisktid?

Självrisktiden
åläggs om du aldrig fått inkomstrelaterad dagpenning eller om du
arbetat så att du inte erhållit dagpenning från oss för tiden
1.8.2014–31.7.2015. Självrisktid åläggs också om du fick dagpenning från
oss sommaren 2014, även om du fick dagpenning fram till augusti 2014.

Hur fungerar självrisktiden?

Om
ditt tidsbegränsade arbete tar slut fredag 31.7.2015 och ditt nya
arbete börjar måndag 10.8.2015, kan det hända att inkomstrelaterad
dagpenning inte alls betalas ut. Detta till följd av självrisktiden, som
ackumuleras endast för vardagar måndag till fredag. I augusti åläggs en
självrisktid för tiden 3–7.8.2015. Inkomstrelaterad dagpenning betalas
inte för lördag eller söndag och således kan inte dagpenning betalas för
dagarna 8–9.8.2015. 

Om ditt arbete börjar tisdag 11.8 eller onsdag 12.8.2015, betalas dagpenning i allmänhet för antingen en eller två dagar. 
Ytterligare uppgifter om hur självrisktiden åläggs finns i meddelandet. 

Är det komplicerat att ansöka om dagpenning för en eller två dagar?

Man
har alltid rätt att ansöka om dagpenning, även för korta perioder. När
man blir arbetslös från ett heltidsarbete är också bilagorna som ska
fogas till ansökan väldigt okomplicerade. 

Vanligtvis räcker det
att man till ansökan bifogar en kopia av löneintyget eller
lönespecifikationen för minst 26 arbetsveckor innan arbetslösheten
(semesterpenningen och semesterersättningen samt eventuella oavlönade
perioder och perioder med deltidslön specificerade). Dessutom en kopia
av arbetsavtalet, arbetsintyget eller matrikelutdraget ifall uppgifterna
för arbetsvillkoret (anställningsförhållandets längd, arbetstid, orsak
till upphörande) inte tydligt framgår av löneintyget eller
lönespecifikationerna. Ytterligare uppgifter om bilagor till ansökan
finns under punkten Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. 

Löneuppgifter för vilken period?

Om
ditt arbete slutar fredag 31.7.2015, och du inte haft oavlönad
frånvaro, behövs en lönespecifikation för tiden 1.2.2015–31.7.2015. Du
kan lämna in dina löneuppgifter med ett separat löneintyg. Även kopior
av löneremsor för samma tid räcker som specifikation. Om det i din
lönespecifikation för juli finns uppgifter om ackumulerad inkomst för
tiden 1.2.2015–31.7.2015 eller för tiden 1.1.2015–31.7.2015, räcker det
bara med en kopia av den senaste lönespecifikationen, om uppgifterna om
ackumulerad inkomst också innehåller en specificering av
semesterpenningen.