Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Deltidsarbete med månadslön

Om
du har deltidsarbete, där arbetstiden varierar per vecka/per kurs, men
du får en fast månadslön för terminen/läsåret/vikariatet, ska du inte
ange det verkliga antalet arbetstimmar du haft i ansökan. Ange för varje
kalendervecka det timantal som månadslönen grundar sig på. Du kan ange
alla dina arbetstimmar under söndag. Anteckna i ansökningens
tilläggsuppgifter information om veckotimantalet som ligger till grund
för lönen. Om du arbetat övertid hos din egen arbetsgivare, ange
övertidstimmarna för de dagar då arbetet utförts. Kom ihåg att fylla i
arbetstiden som ligger till grund för lönen också för semestertider, om
du får lön också under semesterperioder. 

Deltidsarbete med timlön

Om
din arbetstid varierar per vecka/per kurs och den lön som betalas ut
varje månad varierar med antalet utförda timmar, ska du i ansökan under
varje arbetsdag ange de timmar som du i själva verket har utfört. 

Parallellt arbete med månadslön och timlön

Om
du har ett eller flera arbeten som har olika grund för löneutbetalning,
ska du i ansökan under söndag ange de veckotimmar som ligger till grund
för arbetet med månadslön. Anteckna i ansökningens tilläggsuppgifter
information om veckotimantalet som ligger till grund för lönen. Om du
har vikarierat för en annan lärare hos din arbetsgivare, ange
övertidstimmar/vikariattimmar för de dagar då arbetet utförts. Ange
därtill för varje övrig arbetsdag de timmar som du verkligen utfört och
för vilka lön betalas enligt antalet timmar. 

Varför måste arbetstimmarna anmälas? 

Lönen
som betalas för arbetet ska jämkas med den inkomstrelaterade
dagpenningen under den period då arbetet utförts. Lönen jämkas alltså
inte med den inkomstrelaterade dagpenningen enligt betalningsmånad.
Därför ska antalet arbetstimmar alltid ifyllas i ansökningen enligt
utfört arbete, bortsett från anställda med fast månadslön. För
utbetalning av dagpenning behöver arbetslöshetskassan också
löneuppgifter. Bifoga till ansökan antingen en kopia av
lönespecifikationen eller ett skriftligt meddelande från
löneräknaren/annan representant för arbetsgivaren, hur mycket lön som
kommer att betalas för arbetet. 

Ytterligare information om jämkad dagpenning på Ansökan om jämkad dagpenning.