Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om ändring av lagen om alterneringsledighet.

I propositionen föreslås att förutsättningen för att få alterneringsledighet höjs från nuvarande 16 års arbetshistoria till 20 år.  Ännu 2014 var räckte det med en arbetshistoria på 10 år.

Avsikten är att den maximala längden på ledigheten förkortas från 360 dagar till 180 kalenderdagar. Alterneringsledigheten kan i fortsättningen inte längre hållas i perioder, utan hela den planerade ledigheten ska hållas i en enda period.

I ersättningsnivån ska man avstå från den högre ersättningsnivån och i fortsättningen ska nivån på alterneringsersättningen vara 70 procent av arbetslöshetsdagpenningen för alla alterneringslediga.

Om propositionen godkänns träder lagändringen i kraft 1.1.2016.

I regeringens proposition föreslås följande ikraftträdelsebestämmelse.

Vid alterneringsledigheter som börjat senast 31.12.2015 tillämpas nuvarande lag, som möjliggör en periodisering av alterneringsledigheten och där längden på ledigheten är högst 360 dagar. Som arbetshistoria räcker 16 år. Om arbetshistorian är minst 25 år, kan ersättningsnivån vara 80 procent av arbetslöshetsdagpenningen.

Dessutom, om avtalet om alterneringsledighet har ingåtts innan lagen trädde i kraft, dvs. senast 31.12.2015 och om ledigheten börjar senast den 30 mars 2016, tillämpas på ledigheten ovan nämnda bestämmelser.