Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

TYJ:s meddelande 

Skydda din inkomst vid
arbetslöshet redan under studietiden

Den inkomstrelaterade dagpenningen är en arbetslöshetsförmån som betalas till medlemmarna i en arbetslöshetskassa. Dagpenningens storlek baserar sig på inkomsten före arbetslösheten.

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa och har arbetat tillräckligt länge under din medlemstid, erhåller du inkomstrelaterad dagpenning för din arbetslöshetstid. Den inkomstrelaterade dagpenning som baseras på en månadslön på 2000 euro blir ca 1250 euro i månaden.

Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa, erhåller du grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd för din arbetslöshetstid. Grunddagpenningens och arbetsmarknadsstödets storlek är 702 euro i månaden.

Lön före arbetslösheten

Inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan 2014

Grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA 2014

1 000 € / månad

818 € / månad

702 € / månad

2 000 € / månad

1 249 € / månad

702 € / månad

3 000 € / månad

1 680 € / månad

702 € / månad

Det
lönar sig att bli medlem i en arbetslöshetskassa redan under studietiden

Under studietiden ackumuleras arbetsvillkoret t.ex. under sommarjobb eller avlönad praktik.  Därmed kan du vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning när du blir färdig med studierna.

Din
sammanlagda arbetshistoria under medlemskapet ska vara minst sex månader

Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut när arbetsvillkoret på 26 veckor, dvs. ca sex månader, uppfylls. Arbetsvillkoret uppfylls, när du arbetar minst 18 timmar under en kalendervecka.

Man kan samla veckor som uppfyller arbetsvillkoret under en granskningsperiod på 28 månader som omedelbart föregår arbetslösheten. Denna granskningsperiod kan dock förlängas med högst sju år p.g.a. heltidsstudier, militärtjänstgöring eller vapenfri tjänst. Arbetsvillkoret kan därmed uppfyllas med arbetsperioder som har samlats in under en period på över nio år.

Inkomstrelaterad
dagpenning betalas ut för arbetslöshetstiden

Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för den tid då du är helt eller delvis arbetslös. För att kunna få denna förmån måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån.

Du ska också vara medlem i en arbetslöshetskassa och uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor under tiden som medlem i kassan. För att kunna få inkomstrelaterad dagpenning måste du ha fyllt 17 år.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas inte ut om du studerar på heltid. Denna begränsning gäller även semesterperioder under heltidsstudier. Det lönar sig att ackumulera arbetsvillkoret redan under studietiden så att du kan vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning när du blir färdig med studierna.

Bli medlem i en arbetslöshetskassa medan du arbetar

Du kan bli medlem i en arbetslöshetskassa endast under en period då du arbetar. Du kan alltså bli medlem i en arbetslöshetskassa t.ex. under ett sommarjobb, deltidsarbete, avlönad högskolepraktik eller när du bedriver företagsverksamhet.

Du blir medlem i en arbetslöshetskassa genom att ansöka om medlemskap. Ansökningar och anvisningar för att söka medlemskap får du från arbetslöshetskassorna. Om du samtidigt ansluter dig till ett fackförbund, kan du också be om mer information från ditt förbund.

Om du är studentmedlem i ett fackförbund, fråga ditt förbund om du är medlem även i arbetslöshetskassan. Arbetsvillkoret uppfylls enbart under den tid då du har varit medlem i kassan.