Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Hösthälsningar från arbetslöshetskassan   

Sommarmånaderna har återigen varit väldigt hektiska hos oss på Lärarnas arbetslöshetskassa. I juni, juli och augusti behandlade vi sammanlagt 19.637 dagpenningsansökningar och betalade inkomstrelaterad dagpenning till 7.757av våra medlemmar. I september betalar vi ännu inkomstrelaterad dagpenning för augusti, eftersom man alltid ansöker om dagpenning retroaktivt. Jämförelsevis betalade vi dagpenning till 6,952 av våra medlemmar i juni-augusti 2013.

Perioden som dagpenning kan ansökas för regleras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och påverkar tydligt den tidpunkt då ansökningarna kommer in till arbetslöshetskassan. Precis som tidigare somrar fick fi flest ansökningar två veckor efter skolavslutningen, dvs. i mitten av juni precis före midsommaren (1.573) samt under första veckan i juli (2.865). Under dessa hektiska veckor fick vi in betydligt flera ansökningar än under de andra sommarveckorna.

Arbetslöshetskassan ska behandla sina medlemmar jämlikt, varför vi behandlar ansökningarna i den ordning de har inkommit. Arbetslöshetskassorna är skyldiga att börja behandla ansökningarna inom 30 dagar efter det att ansökningarna har inkommit. Trots den höga belastningen har våra behandlingstider även i sommar varit tydligt under denna tidsgräns.

P.g.a. det stora antalet sökande koncentrerar vi oss på behandlingen av ansökningarna på sommaren. Även i sommar blev vi därför tvungna att begränsa vår telefontjänst. Vår telefontjänst svarade på medlemmarnas frågor måndag till torsdag kl. 9–12. P.g.a. det stora antalet ansökningar och den begränsade telefontiden har vår telefontjänst varit tidvis överbelastad, men situationen har blivit bättre tack vare det ökade antalet kontakter via vår webbtjänst OPEnetti. Med tanke på nästa sommar kommer vi att utveckla vår elektroniska tjänst OPEnetti och innehållet på vår hemsida vidare. På vår hemsida hittar du även fortsättningsvis information om hur du ansöker om dagpenning, vilka bilagor som behövs m.m.

Vi försäkrar oss om att arbetslöshetskassan fungerar bra på sommaren med prioriteringar och genom tillfälliga anställningar av handläggare. I sommar har vi haft 11 sommarvikarier, av vilka över hälften har arbetat hos Lärarnas arbetslöshetskassa under minst en tidigare sommar. Vårt kontor var bemannad under hela sommaren.

När hösten kommer, blir antalet medlemmar som ansöker om dagpenning p.g.a. upphörande av ett tidsbundet arbetsförhållande mindre och antalet medlemmar som ansöker om jämkad dagpenning (deltidsanställda eller vikarier) större. Du hittar information om jämkad dagpenning och hur du ansöker på vår hemsida www.opetk.fi. Du kan ansöka om jämkad dagpenning även på vår webbtjänst OPEnetti.

På vår hemsida hittar du även information om föreslagna ändringar till lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Vi uppdaterar informationen på hemsidan så fort som vi underrättas om propositioner som bereds.

Vi på arbetslöshetskassan vill önska våra medlemmar en trevlig början på hösten!

Marjaana Maisonlahti

Kassadirektör