Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Skyddad E-post

Lärarnas Arbetslöshetskassa har tagit ibruk skyddad E-post. Med den skyddade E-posten kan kassan skicka dokument och uppgifter som innehåller ömtåliga uppgifter skyddat.

Mottagaren får ett meddelande till sin E-post där det informeras om att kassan skickat skyddad E-post och genom att trycka på länken kan mottagaren själv öppna E-posten. Svaret till den skyddade E-posten sker också via den skyddade kontakten varpå mottagaren kan sända sitt svar skyddat.

Vi ber observera att den skyddade E-posten endast kan öppnas från en apparat, så tex via telefonen öppnad skyddad E-post kan inte öppnas på nytt via en annan apparat.

OBS! Lärarnas Arbetslöshetskassa skickar e-post via en skyddad e-postförbindelse och endast svarsmeddelanden till en skyddad e-post är också skyddade. Om du skickar e-post till Lärarnas Arbetslöshetskassa på ett annat sätt är e-postförbindelsen inte skyddad.