Skip to content
Find
Login to Openetti
Find

Please see more (in Finnish): Ansiopäiväraha lasketaan
tulorekisterin tietojen perusteella aikaisintaan vuonna 2020

More
information: Incomes register