Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Sosiaalietuuksien vaikutus


Sosiaalietuudet voivat vaikuttaa ansiopäivärahaasi. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole lainkaan vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin.

Kaikki haetut ja saadut sosiaalietuudet tulee ilmoittaa kassaan, jotta voidaan tutkia vaikuttaako etuus ansiopäivärahasi määrään. Kuitenkaan lapsilisää, asumistukea tai toimeentulotukea ei tarvitse ilmoittaa.

Vuoden 2021 alusta alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatietojen
lisäksi kaikki maksetut sosiaalietuudet ja eläkkeet. Työttömyyskassa ilmoittaa maksamansa etuudet tulorekisteriin. Saamme myös muiden toimijoiden ilmoittamat etuudet tietoomme tulorekisteristä.


Ansiopäivärahan saamisen kokonaan estäviä etuuksia ovat muun muassa

 •  useat eläkkeet
 •  sairaus- tai osasairauspäiväraha
 •  äitiys-, isyys- tai vanhempainraha
 • kuntoutusraha


Ansiopäivärahaa vähentävät muun muassa seuraavat etuudet

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • lasten kotihoidon tuki (huomioidaan perhekohtaisesti)
 • joustava hoitoraha
 • toisesta valtiosta saatu työkyvyttömyysetuus


,

Sosiaalietuuksia, jotka eivät vaikuta ansiopäivärahasi maksamiseen ovat muun muassa

 • lapsilisä
 • asumistuki
 • perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki
 • vammaistuki
 • kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • äitiysavustus
 • adoptiotuki