Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Koronaepidemian aikana monet kysymykset ja tilanteet mietityttävät
hakijoita. Olemme koonneet yleisimpiä tilanteita tähän artikkeliin
työttömyysturvan ja erityisesti päivärahan hakemisen näkökulmasta.

Jos olet kokonaan työtön ja sairastut koronaan tai sinut määrätään
karanteeniin

Henkilön sairastuessa toimitaan normaaliin tapaan työttömän
henkilön sairastuessa. Jos olet kokonaan työtön tai lomautettu ja lääkäri
määrää sinut karanteeniin tai eristettäväksi, jatka ansiopäivärahan hakemista
työttömyyskassasta normaalisti. 

Ilmoita hakemuksessasi sairauspäivät ja jos sairaus kestää yli 9+1
päivää, hae sairaspäivärahaa Kelasta. Sairauspäiväraha estää ansiopäivärahan
maksamisen. Jos henkilö on saanut ansiopäivärahaa sairastuessaan, voidaan
ansiopäivärahaa maksaa siihen saakka, kun sairauspäivärahaoikeus alkaa.  Tässä tilanteessa myös Kelan sairaspäivärahan
omavastuuajalta voidaan maksaa päivärahaa. Merkitse sairauspäivät tiedoksi
ansiopäivärahahakemukseesi ja ilmoita hakemuksessa, että haet sairauspäivärahaa
Kelasta.

Jos sairastut vakavasti ja joudut sairaalahoitoon, ilmoita asiasta
hakemuksessasi. Sairaala- tai laitoshoidon ajalta ei voida maksaa
ansiopäivärahaa.

Jos olet osa-aikatyössä ja sairastut koronaan tai sinut määrätään
karanteeniin

Osa-aikatyötä tekevät voivat pääsääntöisesti saada kassalta
soviteltua päivärahaa.  Jos sinut
määrätään olemaan poissa osa-aikatöistäsi tartuntataudin vuoksi, voit olla
oikeutettu työsi osalta tartuntapäivärahaan. 
Kela korvaa ansionmenetyksen osa-aikatyösi osalta.  Tartuntatautipäivärahan saaminen ei estä
ansiosidonnaisen päivärahan maksamista, mutta saamasi tartuntatautipäiväraha
vähennetään sinulle maksettavasta ansiopäivärahasta.

Työnantaja saattaa maksaa henkilölle sairausajan palkkaa, jolloin
tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle. Ilmoita hakemuksessa, jos olet
karanteenissa ja haet tartuntapäivärahaa.

Jos taas karanteenissa oleva henkilö pystyy tekemään töitä
normaaliin tapaan, pelkällä karanteenilla ei ole vaikutusta päivärahaan. Tämä
tilanne voi olla esimerkiksi etätöitä tekevillä henkilöillä.

Jos olet nyt osa-aikatyössä – tuntien vähentäminen

Jos tuntejasi
vähennetään koronaviruksen takia ja saat jo ennestään soviteltua
ansiopäivärahaa, jatka ansiopäivärahan hakemista normaalisti. Merkitse
hakemukseesi ne tunnit, joista sinulle maksetaan palkkaa. Lähetä
työttömyyskassalle työnantajan todistus tuntien vähentymisestä.

Työnantajan
vapaamuotoisessa selvityksessä pitää ilmetä seuraavat asiat:

 Jos henkilön
työtunteja vähennetään lomautuksen johdosta, kassa tarvitsee
lomautusilmoituksen. Useimmiten opetusalalla tuntien vähentyessä kyseessä on
kuitenkin lomautukseen rinnastettava tilanne.

Jos sinut lomautetaan – työn
väheneminen

Jos sinut lomautetaan,
ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.
Ansiopäivärahaa voit hakea kahden (2) viikon kuluttua lomautuksen alusta. Jos
lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa, hae ansiopäivärahaa täyttämällä hakemus
koko viikolta päättyen sunnuntaihin.  Liitä hakemukseen lomautusilmoitus.

Jos työpaikkasi suljetaan –
tartuntatauti 

Jos työpaikkasi suljetaan
tartuntataudin vuoksi, on työnantaja velvollinen maksamaan palkan neljäntoista
(14) päivän ajalta. Mikäli työnteko on tämänkin jälkeen estynyt, voit hakea
ansiopäivärahaa työttömyyskassalta. Saadaksesi ansiopäivärahaa tulee sinun
ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä
palkattomana päivänä. Liitä hakemukseen työnantajan todistus palkanmaksun
päättymisestä ja sen syystä.

Jos teet etätöitä työnantajan toimesta

Jos työntekijä on normaalisti töissä tai tekee etätyötä,
työnantaja maksaa tehdyiltä tunneilta normaalin palkan.  Jos olet etätöissä osa-aikatyöstä, hae
työttömyysetuutta samalla tavalla kuin hakisit sitä, jos työtunnit tehdään työnantajan
tiloissa.

 

Jos jäät pois töistä omaehtoisesti koronan takia

Päivärahan maksaminen edellyttää, että TE-toimisto katsoo sinun
olevan työtön esimerkiksi lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn
johdosta. Työttömyysetuutta ei voida maksaa sellaiselle ajalle, jolloin
työnhaku ei ole voimassa. Omatoiminen työstä pois jäänti ilman
eristämismääräystä tai sairaslomaa, ei oikeuta palkkaan tai
tartuntatautipäivärahaan.

Ilmoita päivärahahakemuksessasi, jos jäät omaehtoisesti pois
töistä.

 

Tartuntapäiväraha

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on
määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi
koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus
tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei
siksi voi tehdä työtä.

Ilmoita ansiopäivärahahakemuksessasi karanteenista ja
tartuntatautipäivärahasta. Tartuntatautipäiväraha voidaan maksaa vain
henkilölle, jolla on oikeaa ansionmenetystä (henkilö on tartuntatautiviranomaisen
määräämässä karanteenissa ja sen vuoksi estynyt tekemään työtään).  Kokonaan työtön tai lomautettu ei ole
oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, koska hänellä ei ole ansionmenetystä.
Hänelle voidaan maksaa päiväraha kuten normaalisti kokonaan työttömälle tai
lomautetulle maksetaan.

Lisää tartuntapäivärahasta voit lukea Kelan sivuilta.

Huomioithan että työttömyyskassa
maksaa vain työttömyysturvalakiin ja vuorotteluvapaalakiin perustuvia
korvauksia.

Lisätietoa koronavirusepidemian
vaikutuksista työsuhteisiin ja työsuhteen ehtoihin löydät oman ammattiliittosi
sivuilta.

Lisää tietoa koronasta löydät Työttömyyskassojen yhteisjärjestön
sivuilta.