Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Oletko juuri
palkattomalla talvilomalla? Tiesitkö, että myös palkattomilta ajoilta voidaan
tietyissä tilanteissa maksaa päivärahaa. Tätä palkatonta aikaa kutsutaan
lomautukseen rinnastettavaksi ajaksi.

Työttömyysturvalaissa
lomautukseen rinnastettavalla syyllä tarkoitetaan mm. työnteon ja palkanmaksun
keskeytymistä työsopimuksessa mainitun ehdon vuoksi (TTL 1 luku 5 § 14 mom.).
Lomautukseen rinnastettava syy eroaa lomautuksesta. Lomautuksessa käytetään
lomautusmenettelyä, mutta lomautukseen rinnastettava syy on työsopimuksen ehto.
Tämän takia näistä palkattomista jaksoista työsuhteen aikana sovitaan jo
työsopimuksessa. Erillisellä todistuksella jälkikäteen ilmoitettuja aikoja ei
voida pitää työsuhteen alkaessa sovittuna työsopimuksen ehtona. Työsopimuksessa
pitää olla maininta, että loma-aikoina ei ole työtä, eikä niiltä makseta
palkkaa.

Sinulle
maksetaan päivärahaa lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi samalla tavoin
kuin muutoinkin lomautustilanteissa, eli täytenä tai soviteltuna. Se miten haet
päivärahaa esimerkiksi juuri talvilomalta, riippuu työsuhteesi osa- tai
kokoaikaisuudesta.

Osa-aikatyö ja palkaton talviloma

Jos olet
osa-aikatyössä ja olet hakenut jo päivärahaa kassalta, voit jatkaa hakemista
normaaliin tapaan. Osa-aikatyöstä saamasi palkka huomioidaan sovittelussa koko
maksukuukaudelle. Vaikka palkanmaksupäivä osuu palkattomalle jaksolle, kuten talvilomalle,
palkka sovitellaan koko hakujaksolle. Osa-aikatyötä tekeville maksetaan lähes
aina soviteltua päivärahaa hakujaksolta, jolle talviloma tai muu palkaton
toimintakausi osuu.

Jos olet
osa-aikatyössä ja haet vain talvilomalta, vaikuttaa kuitenkin koko hakujakson
(kuukausi tai 4 viikkoa) palkka soviteltuun päivärahaasi. Osa-aikatyötä tekevä
voi lähtökohtaisesti aina hakea päivärahaa myös työn ajalta. Muistathan pitää
aina työnhakusi voimassa. Toimita hakemuksen liitteenä kopio työsopimuksestasi
ja viikkotuntiselvitys.

Kokoaikatyö ja palkaton talviloma

Jos olet
kokoaikatyössä, oikeus päivärahaan on vain lomautukseen rinnastettavalta
ajalta. Voit hakea vain tältä palkattomalta ajalta päivärahaa. Esimerkiksi voit
hakea päivärahaa vain talviloman ajalta 22.2. – 28.2.2021. Edellytyksenä on, että palkattomasta jaksosta on maininta
työsopimuksessa. Toimita kassalle hakemuksesi liitteenä kopio
työsopimuksestasi, jos et ole toimittanut tätä liitettä jo aiemmin.
 Toimita myös viikkotuntiselvitys hakemuksen liitteeksi. Huolehdi, että
työnhakusi on voimassa TE-toimistossa.

Jos olet
kokoaikatyössä ja työsopimuksessa ei ole mainintaa palkattomalta jaksolta, emme
voi maksaa palkattomalta ajalta päivärahaa.

Jos olet
epävarma tilanteestasi, pidä työnhaku voimassa. Voimme tarkistaa tilanteesi
hakemuksen käsittelyn yhteydessä ja ohjeistaa sinua lisää.