Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Seuraavassa ensimmäinen osa artikkelisarjaamme meiltä
usein kysytyistä kysymyksistä. Vaikka olemme koonneet näitä kysymyksiä myös
kotisivuillemme, koimme tarpeelliseksi tarjota tietoa toistuvista kysymyksistä
ajankohtaisesti, pienissä muutaman kysymyksen paketeissa kerrallaan. Seuraavat
kysymykset ovat korostuneet jäsenpalvelussamme kesästä tähän päivään asti.

1.     
Miksi Openetissä etusivulla lukee,
että tulorekisterin palkkatieto puuttuu?

Tulorekisterin tiedot
päivittyvät järjestelmäämme vasta sähköisesti saapuneen hakemuksesi
perusteella. Jos et ole vielä laittanut hakemustasi, ei palkkatietojen
puuttumisesta tarvitse huolestua. Jos laitat hakemuksesi postitse, tehdään
tulorekisteripyyntö manuaalisesti vasta hakemuksesi käsittelyn yhteydessä.

2.     
Miten maksan jäsenmaksuni?

Työttömyyskassan
jäsenmaksu voi kuulua ammattiliittosi jäsenmaksuun. Jos kuulut Opettajien
työttömyyskassaan ammattiliittosi, esimerkiksi OAJ:n kautta, sisältyy kassan
jäsenmaksu liiton jäsenmaksuun. Koska Opettajien työttömyyskassa ja
ammattiliitto ovat toisistaan erillisiä toimijoita, tulee sinun olla
jäsenmaksuun liittyvissä asioissa tällöin yhteydessä liittosi jäsenrekisteriin.
Esimerkiksi OAJ:n jäsenrekisteriin yhteydenotto tapahtuu joko puhelimitse (0800
418 401) tai käyttämällä OAJ:n verkkosivuilta (www.oaj.fi) löytyvää sähköistä
yhteydenottolomaketta. Koska kassan ja liiton sähköiset jäsenpalvelut ovat
toisistaan erilliset, emme pysty välittämään viestiä jäsenrekisterille.

Voit kuulua
työttömyyskassaan myös niin sanottuna yksilöjäsenenä. Siinä tapauksessa
laskutamme sinulta suoraan kassan jäsenmaksun. Työttömyyskassa lähettää
jäsenmaksulaskun yksilöjäsenilleen postitse kerran vuodessa keväisin. Jos olet
yksilöjäsen, voimme auttaa sinua jäsenmaksuihin liittyvissä kysymyksissä.

3.     
Miksi ansiopäivärahani maksetut
päivät eivät näy Openetissä oikein?

Koronatilanne on tuonut
mukanaan useita väliaikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin. Eräs muutoksista
koskee juuri enimmäismaksuajan kertymistä. Väliaikaisen lakimuutoksen myötä
ansiopäivärahan enimmäiskesto ei kulu kenelläkään työttömällä ajalla 1.7. – 31.12.2020. Näin maksetut päivät on jäädytetty
30.6.2020 vallinneeseen tilanteeseen.
Maksetut päivät lisätään enimmäisaikalaskuriin
jälleen 1.1.2021 lukien. Lisätietoja väliaikaisista lakimuutoksista löydät
kotisivujemme uutisista ja artikkeleista, esimerkiksi tästä.

4.     
Miksi päätöksessä sanotaan, että olen
työllistynyt osittain, vaikka en ole ollut töissä?

Vuoden 2019 huhtikuun
alusta sovittelusta tuli maksuperusteinen. Tämä tarkoittaa, että nykyään
osa-aikatyön tulot vaikuttavat työttömyysetuuteen pääsääntöisesti silloin, kun
palkka maksetaan.

Maksuperusteista
sovittelua käytetään osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
ja sellaisten lomautusten kohdalla, jotka on toteutettu lyhentämällä
päivittäistä työaikaa. Ansaintaperusteisesti sovitellaan edelleen tilanteet,
joissa henkilö on lomautettu lyhennetylle työviikolle.

Vaikka et ole
todellisuudessa tehnyt osa-aikatyötäsi hakujakson aikana, on palkanmaksupäiväsi
ollut jakson aikana. Näin ollen maksettu työtulo on vaikuttanut
ansiopäivärahaasi tällä jaksolla.

Päätöksessä oleva
sanamuoto ”Olet työllistynyt osa-aikaisesti” ei siis viittaa
työllistymiseen juuri sinä aikana, jonka aikaista etuutta kyseessä oleva päätös
koskee. Tämä kirjoitusasu on aiheuttanut hämmennystä melko paljon, ja asiasta
on viestitty edelleen taholle, joka päätöstekstit laatii. Päätöstekstit ovat
samat kaikilla Suomen työttömyyskassoilla. Voit lukea lisää tulojen vaikutuksesta ansiopäivärahaan tästä.

 

5.      Miksei
ansiopäivärahan tasoa ole määriteltykään tuloista välittömästi ennen
työttömyyttä, vaikka olen ansainnut huomattavasti enemmän nyt kuin edellisenä
vuonna?

Päivärahan tasoa ei
määritellä työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta uudelleen, jos uuden
työssäoloehdon täyttymisen jälkeinen ensimmäinen maksupäivä on vuoden sisällä
siitä, kun ansiopäivärahasi taso on edellisen kerran määritelty. Edellisen
kerran ensimmäinen maksettava etuuspäiväsi oli 3.6.2019, ja päivärahasi on
tuolloin määritelty. Nyt ensimmäinen maksettava päiväsi on ollut 1.6.2020 eli
vuoden sisällä edellisestä.

Tämä on lain tasolla säännelty asia, eikä kassalle ole
tältä osin valitettavasti annettu harkintavaltaa tai jouston mahdollisuutta.
Työttömyysturvalaki 6 luku 8 §: ”Päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei
kuitenkaan lasketa uudelleen, jos uudelleen lasketun palkan mukainen
päivärahakauden enimmäisaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan
alkamisesta ja jos henkilön päivärahan perusteena oleva palkka on laskettu
edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.”

Aiheesta voit tarvittaessa lukea lisää vielä
kotisivuiltamme kohdasta Päivärahan määrittely.