Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Oletko juuri ollut palkattomalla syyslomalla? Tiesitkö, että
myös palkattomilta ajoilta voidaan tietyissä tilanteissa maksaa päivärahaa.
Tätä palkatonta aikaa kutsutaan lomautukseen rinnastettavaksi ajaksi.

Työttömyysturvalaissa lomautukseen
rinnastettavalla syyllä tarkoitetaan mm. työnteon ja palkanmaksun keskeytymistä
työsopimuksessa mainitun ehdon vuoksi (TTL 1 luku 5 § 14 mom.). Lomautukseen
rinnastettava syy eroaa lomautuksesta. Lomautuksessa käytetään
lomautusmenettelyä, mutta lomautukseen rinnastettava syy on työsopimuksen ehto.
Tämän takia näistä palkattomista jaksoista työsuhteen aikana sovitaan jo
työsopimuksessa. Erillisellä todistuksella jälkikäteen ilmoitettuja aikoja ei
voida pitää työsuhteen alkaessa sovittuna työsopimuksen ehtona. Työsopimuksessa
pitää olla maininta, että loma-aikoina ei ole työtä, eikä niiltä makseta
palkkaa.

Sinulle maksetaan päivärahaa lomautukseen
rinnastettavan syyn vuoksi samalla tavoin kuin muutoinkin lomautustilanteissa,
eli täytenä tai soviteltuna. Se miten haet päivärahaa esimerkiksi juuri
syylomalta, riippuu työsuhteesi osa- tai kokoaikaisuudesta.

Osa-aikatyö ja palkaton syysloma

Jos olet osa-aikatyössä ja olet hakenut
jo päivärahaa kassalta, voit jatkaa hakemista normaaliin tapaan. Osa-aikatyöstä
saamasi palkka huomioidaan sovittelussa koko maksukuukaudelle. Vaikka
palkanmaksupäivä osuu palkattomalle jaksolle, kuten syyslomalle, palkka
sovitellaan koko hakujaksolle. Osa-aikatyötä tekeville maksetaan lähes aina
soviteltua päivärahaa hakujaksolta, jolle syysloma tai muu palkaton
toimintakausi osuu.

Jos olet osa-aikatyössä ja haet vain
syylomalta, vaikuttaa kuitenkin koko hakujakson (kuukausi tai 4 viikkoa) palkka
soviteltuun päivärahaasi. Osa-aikatyötä tekevä voi lähtökohtaisesti aina hakea
päivärahaa myös työn ajalta. Muistathan, pitää aina työnhakusi voimassa.
Toimita hakemuksen liitteenä kopio työsopimuksestasi ja viikkotuntiselvitys.

Kokoaikatyö ja palkaton syysloma

Jos olet kokoaikatyössä, oikeus
päivärahaan on vain lomautukseen rinnastettavalta ajalta. Voit hakea vain tältä
palkattomalta ajalta päivärahaa. Esimerkiksi voit hakea päivärahaa vain
syysloman ajalta 12.10.-18.10.20.   Edellytyksenä on, että palkattomasta jaksosta
on maininta työsopimuksessa. Toimita kassalle hakemuksesi liitteenä kopio
työsopimuksestasi, jos et ole toimittanut tätä liitettä jo aiemmin.  Toimita myös viikkotuntiselvitys hakemuksen
liitteeksi. Huolehdi, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa.

Jos olet kokoaikatyössä ja
työsopimuksessa ei ole mainintaa palkattomalta jaksolta, emme voi maksaa
palkattomalta ajalta päivärahaa.

Jos olet epävarma tilanteestasi, pidä
työnhaku voimassa. Voimme tarkistaa tilanteesi hakemuksen käsittelyn yhteydessä
ja ohjeistaa sinua lisää.