Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku
  1. Hae soviteltua päivärahaa työnantajan palkanmaksurytmin mukaan joko kuukausittain tai neljän kalenteriviikon jaksoissa.
  2. Merkitse hakemuksen kalenteriosaan kaikki hakujaksolla tehdyt työpäivät ja -tunnit

    Tarvitsemme tiedon työssäoloehdon ja aktiivisuuden seurantaa varten. Jos 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudestaan ja jos myös omavastuuaika tulee asetettavaksi, työtuntien merkitseminen työntekoajankohdan mukaan on tärkeää. Myös aktiivimallin mukaista aktiivisuuden täyttymistä tarkastellaan ajantasaisesti.

  3. Ilmoita hakemuksen Lisätiedot-kohdassa arvioitu palkan maksupäivä, työtehtävä ja työnantajan nimi.
  4. Lähetä kopio osa-aikatyön ja yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön työsopimuksesta sen hakujakson hakemuksen liitteenä, jonka aikana työ alkaa.
  5. Lähetä hakemuksen liitteenä kopio kaikista sen hakujakson aikana maksettujen työtuntien palkkalaskelmasta.

    Palkka on voitu maksaa tunneista, jotka olet tehnyt jo aikaisemmin, mutta se sovitellaan maksupäivän mukaan sille hakujaksolle, jonka aikana palkka on maksettu. Myös työajan seuranta tehdään työtunneista, joiden perusteella palkka on maksettu hakujaksolla. 

Lisätietoja: Työtulot työttömyysajalla