Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Lähetämme asiasta automaattisesti kirjeen kaikille niille jäsenillemme, joille työttömyyskassa on maksanut työttömyysetuutta vuoden 2019 aikana.

Maksuperusteista sovittelua käytetään osa-aikatyön, enintään kaksi (2) viikkoa kestävän kokoaikatyön ja sellaisten lomautusten kohdalla, jotka on toteutettu lyhentämällä päivittäistä työaikaa.

Aiemmin osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka on vaikuttanut työttömyysetuuteen ajanjaksolla, jona työ on tehty. Jotta sovitellun päivärahan määrä palkan ansaintajaksolle on voitu laskea, on täytynyt kuitenkin aina odottaa päivärahan hakijan palkanmaksua. Tämä on viivästyttänyt etuuden maksua niillä hakijoilla, jotka saavat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja sen jälkeen, kun työ on tehty. 

1.4.2019 lukien palkanmaksun ajankohdasta johtuva hakemuksen käsittelyn viivästyminen poistuu. Työstä maksettava palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen hakijan palkan maksupäivän mukaisella päivärahan hakujaksolla.

Esimerkki: Jos työllistyt osittain toukokuussa ja palkka maksetaan kesäkuussa, voidaan toukokuussa ansiopäivärahasi maksaa normaaliin tapaan täysimääräisenä. Maksettaessa ansiopäivärahaa kesäkuulta otamme huomioon sinulle kesäkuussa maksetut (ja siis toukokuussa tehdyn työn) palkat. 

Aktiivisuuden tai työssäoloehdon seurantaan ei tule muutosta, sillä aktiivisuus ja työssäoloehdon täyttävät viikot huomioidaan sen perusteella, milloin työ on tehty.

Alla oleva kaavio kuvaa, miten osa-aikatyön ajalta maksettavan ansiopäivärahan maksaminen muuttuu 1.4.2019 jälkeen.

sovittelukuva

Lisätietoja myös: Soviteltu työttömyysetuus muuttuu huhtikuun alussa