Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Omavastuuajan asettamisesta ja päivärahan suuruuden laskennasta 1.1.2014 lukien 

Vuodenvaihteen lakimuutokset käytännössä, osa 1

Omavastuuaika ja päivärahan suuruuden laskenta ovat muuttuneet. Tämä tiedote kertoo, miten 1.1.2014 lukien voimaan tulleet lakimuutokset ovat muuttaneet työttömyysturvan omavastuuajan asettamista ja päivärahan suuruuden uudelleen tarkistamista. Omavastuuajan kestosta ja kertymisestä sekä työssäoloehdon pituudesta ja työssäoloehdon täyttymisestä löydät lisätietoja verkkosivujen kohdasta etuudet – ansiopäiväraha.

Omavastuuajan asettaminen

Milloin omavastuuaika asetetaan?

Omavastuuaika asetetaan, kun haet ensimmäistä kertaa ikinä ansiopäivärahaa.

Tämän ensimmäisen omavastuuajan jälkeen uusi omavastuuaika voi tulla asetettavaksi, jos olet edellisen päivärahan enimmäismaksuajan 500 päivää alkamisen jälkeen täyttänyt uudelleen työssäoloehdon (yhteenlaskettuna 26 viikkoa 1.1.2014 lukien). Näissä tilanteissa omavastuuajan asettaminen tai asettamatta jättäminen ratkaistaan seuraavasti:

  • jos edellisen alkaneen enimmäismaksuajan alkuun on asetettu omavastuuaika, ja ensimmäinen maksettu päivä on vuoden sisällä nyt alkavan uuden enimmäismaksuajan ensimmäisestä maksettavasta päivästä, omavastuuaikaa EI aseteta.
  • jos edellisen alkaneen enimmäismaksuajan alkuun EI ole asetettu omavastuuaikaa, omavastuuaika asetetaan, vaikka ensimmäiset maksettavat päivät olisivat vuoden sisällä toisistaan
  • riippumatta siitä, onko edellisen alkaneen enimmäismaksuajan alkuun asetettu omavastuuaika, jos edellisestä ensimmäisestä maksetusta päivästä ehtii kulua yli vuosi nyt alkavan uuden enimmäismaksuajan ensimmäiseen maksettavaan päivään nähden, omavastuuaika asetetaan

Lisäksi, jos omavastuuaika on asetettu, mutta päivärahaa ei ole ehditty maksaa yhdeltäkään päivältä, työssäoloehdon täyttyminen uudelleen tarkoittaa aina uutta omavastuuaikaa.  

Esimerkki 1:

NN:n edellisen ansiopäivärahakauden 1. maksettu päivä on ollut 12.6.2013, omavastuuaika on ollut ajalla 3.-11.6.2013. Päivärahaa on maksettu 12.6.-31.7.2013. Uusi työsuhde alkaa 1.8.2013 ja päättyy 11.6.2014. NN ilmoittautuu työnhakijaksi 12.6.2014. Omavastuuaika asetetaan, koska ensimmäinen päivä, josta päivärahaa voitaisiin muiden säännösten sen salliessa maksaa, on 1 vuosi 1 päivä edellisen ensimmäisen päivän jälkeen.

Esimerkki 2:

NN:n edellisen ansiopäivärahakauden 1. maksettu päivä on ollut 12.6.2013, omavastuuaika on ollut ajalla 3.-11.6.2013. Päivärahaa on maksettu 12.6.-31.7.2013. Uusi työsuhde alkaa 1.8.2013 ja päättyy 10.6.2014. NN ilmoittautuu työnhakijaksi 11.6.2014, ja hakee päivärahaa ko. päivästä lukien. Omavastuuaikaa ei aseteta koska ensimmäinen päivä, josta päivärahaa voidaan maksaa, on vuoden sisällä edellisen ensimmäisen maksetun päivän jälkeen (12.6.2013-11.6.2014=vuosi). 

Lomautustilanteissa omavastuuaikojen ottamisen ratkaisee erityisesti se, onko päivärahaa ehditty maksaa vähintään 1 päivältä.

Esimerkki 3:

Lomautus toteutetaan ajalla 31.3.2014-6.4.2014 ja 6.10.2014-12.10.2014. Ensimmäinen lomautusjakso täyttää omavastuun, mutta päivärahaa ei ehditä maksaa. Tämän jälkeen työssäoloehto 26 viikkoa kuitenkin täyttyy uudelleen, ja koska ensimmäisen lomautusjakson yhteydessä ei ehditty maksaa ansiopäivärahaa vähintään 1 päivältä, jälkimmäinen lomautusjakso joudutaan jälleen käyttämään omavastuuajan kerryttämiseen. Koska ansiopäivärahaa ei vieläkään jää maksettavaksi, oikeus ansiopäivärahaan mahdolliselta tulevalta lomautusjaksolta riippuu siitä, ehtiikö työssäoloehto 26 viikkoa täyttyä jälleen uudelleen. 

Osittaisessa työllistymisessä on omavastuunkin osalta omat lisähaasteensa.

Esimerkki 4:

NN:n edellisen ansiopäivärahakauden 1. maksettu päivä on ollut 12.6.2013, omavastuuaika on ollut ajalla 3.-11.6.2013. Päivärahaa on maksettu 12.6.-31.7.2013. Uusi työsuhde alkaa 1.8.2013, ja se on jatkuvaa osa-aikatyötä. Työaika on 12 tuntia opetustyötä oppilaitoksessa, minkä perusteella työ kerryttää uutta työssäoloehtoa. NN voi hakea soviteltua päivärahaa.

NN:n työssäoloehto täyttyy 2.2.2014 mennessä.  Jos NN:lle voitaisiin maksaa soviteltua päivärahaa 3.2. lukien, omavastuuaikaa ei asetettaisi. NN saa kuitenkin helmikuun alusta toisen osa-aikatyön, joka kestää 15.6.2014 asti. Helmikuusta alkaen molempien töiden yhteenlaskettu työaika on niin korkea, että soviteltua päivärahaa ei voida maksaa. Molemmat työt päättyvät 15.6.2014. Koska ensimmäinen mahdollinen päivärahaan oikeuttava päivä on 16.6.2014, yli vuoden päästä edellisen maksukauden ensimmäisestä päivästä, NN:lle asetetaan uusi omavastuuaika. 

Päivärahan suuruuden uudelleen laskenta

Milloin päivärahan suuruus lasketaan uudelleen?

Lakimuutoksissa lähdetään siitä, että ansiopäivärahan suuruuden uudelleen laskenta tehdään saman ajan kulumiseen perustuvan säännön perusteella kuin omavastuuajan asettaminenkin ratkaistaan. Jos uuden enimmäismaksuajan 1 päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäismaksuajan 1 päivästä ja päivärahan suuruus on tuolloin laskettu, nyt laskentaa ei tehdä. Jos välissä on yli vuosi, laskenta tehdään. Samoin laskenta tehdään, jos maksettavat päivät ovat vuoden sisällä toisistaan, mutta edellisellä kerralla päivärahan suuruutta ei laskettu.

Esimerkki 5:

NN:n edellisen ansiopäivärahakauden 1. maksettu päivä on ollut 12.6.2013, omavastuuaika on ollut ajalla 3.-11.6.2013. Päivärahaa on maksettu 12.6.-31.7.2013. Uusi työsuhde alkaa 1.8.2013 ja päättyy 11.6.2014. NN ilmoittautuu työnhakijaksi 12.6.2014. Omavastuuaika asetetaan, koska ensimmäinen päivä, josta päivärahaa voitaisiin muiden säännösten sen salliessa maksaa, on 1 vuosi 1 päivä edellisen ensimmäisen päivän jälkeen. Samasta syystä johtuen lasketaan uudelleen myös päivärahan suuruus.

Esimerkki 6:

NN:n edellisen ansiopäivärahakauden 1. maksettu päivä on ollut 12.6.2013, omavastuuaika on ollut ajalla 3.-11.6.2013.. Päivärahaa on maksettu 12.6.-31.7.2013. Uusi työsuhde alkaa 1.8.2013 ja päättyy 10.6.2014. NN ilmoittautuu työnhakijaksi 11.6.2014 ja hakee päivärahaa ko. päivästä alkaen. Omavastuuaikaa ei aseteta koska ensimmäinen päivä, josta päivärahaa voidaan maksaa, on vuoden sisällä edellisen ensimmäisen maksetun päivän jälkeen (12.3.2013-11.6.2014=vuosi). Samasta syystä johtuen myöskään päivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen.

Esimerkki 7:

NN:n edellisen ansiopäivärahakauden 1. maksettu päivä on ollut 12.6.2013, omavastuuaika on ollut ajalla 3.-11.6.2013. Päivärahaa on maksettu 12.6.-31.7.2013. Uusi työsuhde alkaa 1.8.2013, ja se on jatkuvaa osa-aikatyötä. Työaika on 12 tuntia opetustyötä oppilaitoksessa, minkä perusteella työ kerryttää uutta työssäoloehtoa. Työn sovittu työaika on riittävän matala siihen, että NN voi hakea soviteltua ansiopäivärahaa.

NN:n työssäoloehto täyttyy 2.2.2014 mennessä.  Jos NN:lle voitaisiin maksaa soviteltua päivärahaa 3.2. lukien, omavastuuaikaa ei asetettaisi. NN saa kuitenkin helmikuun alusta toisen osa-aikatyön, joka kestää 15.6.2014 asti. Molempien töiden yhteenlaskettu työaika on niin korkea, että soviteltua päivärahaa ei voida maksaa. Molemmat työt päättyvät 15.6.2014. Koska ensimmäinen mahdollinen päivärahaan oikeuttava päivä on 16.6.2014, yli vuoden päästä edellisen maksukauden ensimmäisestä päivästä, NN:lle asetetaan uusi omavastuuaika. Samalla perusteella myös päivärahan suuruus lasketaan uudelleen, mutta sitä ei lasketa tuloista 15.6. saakka vaan alkuperäisestä työssäoloehdon täyttymisestä taaksepäin. Uusi päiväraha lasketaan siis osa-aikatyön tuloista ajalla 1.8.2013-2.2.2014. Työ ajalla 3.2.-15.6.2014 (19 viikkoa) palkkoineen menee uuteen työssäoloehtoon.

NN saa päivärahaa 31.7.2014 saakka, minkä jälkeen hän saa loppuvuoden kestävän määräaikaisen kokoaikatyön. Työ päättyy 31.12.2014, NN ilmoittautuu työnhakijaksi 2.1.2015 lukien. Työstä kertyy yhteensä 20-22 viikkoa työssäoloehtoon. Työ yksin ei täytä uutta työssäoloehtoa, mutta kun otetaan huomioon kevätlukukaudelta käyttämättä jääneet 17 viikkoa (3.2.-15.6.2014), työssäoloehto täyttyy selvästi. NN ei kuitenkaan saa hyväkseen näistä kokoaikatyön jaksoista ansaittua tuloa päivärahassaan.

Miksi?

NN:n ensimmäinen uusi mahdollinen päivärahapäivä on 2.1.2015. Tämä päivä on vuoden sisällä edellisestä ensimmäisestä maksupäivästä 16.6.2014, ja tuolloin NN:lle asetettiin omavastuuaika ja päivärahan suuruus laskettiin uudelleen. Nyt ei tehdä kumpaakaan. Työviikot ja palkat siirtyvät historiaan. Päivärahaa maksetaan samansuuruisena kuin kesältä 2014, osa-aikatyön palkkaan perustuen.

Lopuksi

Työssäoloehdon uudelleen täyttämisestä ei siis aina seuraa omavastuuajan asettaminen tai päivärahan suuruuden uudelleen laskenta. Työssäoloehdon uudelleen täyttyminen johtaa kuitenkin aina siihen, että enimmäismaksuaika 500 maksupäivää alkaa uudelleen alusta. Enimmäismaksuajan uudelleen alkaminen voi vaikuttaa ikääntyvien päivärahan saajien kohdalla oikeuteen siirtyä ns. lisäpäiville, eli saada päivärahaa yli 500 maksupäivältä.

Marjaana Maisonlahti
Kassanjohtaja