Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Ansiopäivärahahakemuksen liitteet

Hakemuksen ja liitteiden perusteella työttömyyskassa selvittää oikeutesi ansioon suhteutettuun työttömyyspäivärahaan ja määrittelee päivärahasi tason. Kerran toimitettuja liitteitä ei tarvitse lähettää uuden hakemuksen liitteenä työttömyyskassaan. Liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, myös kopiot riittävät ellei alla toisin todeta.

Liitetarpeet ovat erilaiset seuraavissa tilanteissa:

  1. päivärahaa ei ole maksettu koskaan tai edellisestä maksukerrasta on kulunut yli 26 viikkoa
  2. päivärahaa on maksettu viimeksi työttömyyden alkua edeltävän 26 viikon sisällä ja
  3. työttömyyden jatkuessa. 

Jos haet päivärahaa ensimmäistä kertaa tai olet saanut ansiopäivärahaa viimeksi niin, että maksusta on kulunut yli 26 viikkoa (noin 6 kuukautta) ja olet ollut tämän ajan työssä, päivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan:

– palkkatodistus vähintään 26 työssäoloviikolta ennen työttömyyttä, lomarahat ja lomakorvaus omina erinään tai

palkkatodistus vähintään 34 työssäoloviikolta ennen työttömyyttä, lomarahat ja lomakorvaus omina erinään, jos olet hakemassa ensimmäistä kertaa ansiopäivärahaa, ja kaikki työssäoloehtoa kerryttävät työviikot on tehty 29.12.2013 mennessä tai

palkkatodistus vähintään 43 työssäoloviikolta ennen työttömyyttä, lomarahat ja lomakorvaus omina erinään, jos olet hakemassa ensimmäistä kertaa ansiopäivärahaa, et ole saanut ansiopäivärahaa/peruspäivärahaa 1.1.1997 tai sen jälkeen, ja kaikki työssäoloehtoa kerryttävät työviikot on tehty 31.12.2009 mennessä

– jos tiedot työssäolosta (palvelussuhteen kesto, työaika, päättymissyy) eivät selkeästi käy ilmi palkkatodistuksesta, kopio työsopimuksesta, työtodistuksesta tai nimikirjanotteesta vähintään 8 kuukauden eli noin 34 viikon (poikkeustilanteissa 10 kuukauden eli noin 43 viikon) työssäolosta/palvelussuhteista välittömästi ennen työttömyyttä

– työnantajan todistus toteutuneista työtunneista viikoittain (viikkotuntiselvitys, tulostettavissa kohdasta Lomakkeita), jos työssäoloehtosi on kertynyt sivutoimisena tuntiopettajana, jolle palkka on maksettu pidettyjen opetustuntien mukaan. Jokaisesta työsuhteesta täytetään erillinen viikkotuntiselvitys. Mikäli työhistoriasi koostuu useista eri työsuhteista, hakemuksesi käsittelyä nopeuttaa, jos lisäksi laadit vapaamuotoisen selvityksen työsuhteittain eriteltynä: työnantaja, ajanjakso, viikkotuntimäärä.

–  kopio henkilökohtaisesta vahvistetusta verotuksestasi (tai veroehdotuksestasi, jos ehdotukseen ei ole tullut muutoksia), jos osallistut yritystoimintaan tai sinulla on omaa työtä ja yritystoiminta/oma työ jatkuu työttömyysaikana 

– muutosverokortti etuutta varten, mikäli olet hakenut sellaisen (työttömyyskassa saa vuodenvaihteessa jäsentensä ennakonpidätystiedot siirtotiedostona suoraan verotoimistosta; näissä tiedoissa eivät mahdolliset muutokset näy)

– viimeisin päätös tai maksuilmoitus mahdollisesta sosiaalietuudesta, esim. eläke tai perheellenne myönnetty lasten kotihoidon tuki

– merkitse hakemuslomakkeeseen lapsikorotuksen maksamista varten lasten täydelliset henkilötunnukset. Lapsikorotukseen on aina oikeus omista alle 18-vuotiaista lapsista. Lisäksi lapsikorotukseen on oikeus alle 18-vuotiaista samassa taloudessa asuvista puolison lapsista

– jos olet ollut poissa työmarkkinoilta ennen työttömyyttä, lähetä luotettava selvitys ko. ajalta, esim. opiskelutodistus, todistus äitiyspäivärahakaudesta tai apurahakaudesta. Lähetä työ- ja palkkatodistukset tällöin viimeisimmistä työsuhteista ennen työmarkkinoilta poissaoloa 

Jos olet saanut ansiopäivärahaa niin, että viimeisestä maksupäivästä on kulunut vähemmän kuin 26 viikkoa, päivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan:

– palkkatodistus viimeisen päivärahan maksupäivän ja työttömyyden alkupäivän väliseltä ajalta, lomarahat ja lomakorvaus omina erinään

– jos tiedot työssäolosta (palvelussuhteen kesto, työaika, päättymissyy) eivät selkeästi käy ilmi palkkatodistuksesta, kopio työsopimuksesta, työtodistuksesta tai nimikirjanotteesta viimeisen päivärahan maksupäivän ja työttömyyden alkupäivän välisenä aikana olleista palvelussuhteista

– työnantajan todistus toteutuneista työtunneista viikoittain (viikkotuntiselvitys) em. ajalta, jos työssäoloehtosi on kertynyt sivutoimisena tuntiopettajana, jolle palkka on maksettu pidettyjen opetustuntien mukaan. Jokaisesta työsuhteesta täytetään erillinen viikkotuntiselvitys. Mikäli työhistoriasi koostuu useista eri työsuhteista, hakemuksesi käsittelyä nopeuttaa, jos lisäksi laadit vapaamuotoisen selvityksen työsuhteittain eriteltynä: työnantaja, ajanjakso, viikkotuntimäärä.

–  kopio henkilökohtaisesta vahvistetusta verotuksestasi (tai veroehdotuksestasi, jos ehdotukseen ei ole tullut muutoksia), jos osallistut yritystoimintaan tai sinulla on omaa työtä ja yritystoiminta/oma työ jatkuu työttömyysaikana etkä ole toimittanut uusinta veroehdotusta/päätöstä työttömyyskassaan

– muutosverokortti, mikäli olet hakenut sellaisen (työttömyyskassa saa vuodenvaihteessa jäsentensä ennakonpidätystiedot siirtotiedostona suoraan verotoimistosta; näissä tiedoissa eivät mahdolliset muutokset näy)

– viimeisin päätös tai maksuilmoitus mahdollisesta sosiaalietuudesta, esim. eläke tai perheellenne myönnetty lasten kotihoidon tuki, etkä ole toimittanut uusinta maksajalaitoksen ilmoitusta etuuden suuruudesta työttömyyskassaan

– merkitse hakemuslomakkeeseen lapsikorotuksen maksamista varten lasten täydelliset henkilötunnukset. Lapsikorotukseen on aina oikeus omista alle 18-vuotiaista lapsista. Lisäksi lapsikorotukseen on oikeus alle 18-vuotiaista samassa taloudessa asuvista puolison lapsista

– jos olet ollut poissa työmarkkinoilta päivärahan viimeisen maksupäivän ja työttömyyden alkupäivän välisen ajan, lähetä luotettava selvitys ko. ajalta, esim. opiskelutodistus, todistus äitiyspäivärahakaudesta tai apurahakaudesta. 

Työttömyyden jatkuessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

– jos otat työttömänä vastaan osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, tarvitaan työnantajan todistus, josta selviää työsuhteen kesto, tehtävänimike ja työaika (esimerkiksi kopio työsopimuksesta tai virkamääräyksestä). Lisäksi tarvitaan palkkatodistus maksujaksolta, koska tulot pienentävät jaksolta maksettavaa päivärahaa. Maksujakso eli sovittelujakso on hakurytmisi mukaisesti 4 kalenteriviikkoa tai kalenterikuukausi.

– kuukausittain selvitys yritystulosta, jos sinulla työttömänä ollessasi on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai ammatin harjoittamisesta, jota ei ole vahvistettu vielä verotuksessasi

– selvitys tuloista, jos sinulla on ns. omaa työtä, esim. tulkkaus- tai käännöstöitä, joita ei tehdä työsuhteessa

Puutteelliset liitteet?

Jos hakemuksessa ei ole mukana tarvittavia tietoja tai liitteitä, pyydämme täydentämään hakemusta puuttuvilla tiedoilla. Tarvittavien tietojen puuttuminen viivästyttää päivärahan maksamista.

Joskus tarvitsemme hakemuksen ratkaisemiseksi liitteitä, joita ei niiden poikkeuksellisuuden vuoksi ole kuvattu edellä. Nämä liitteet pyydämme tarvittaessa erikseen.

Asiakirjojen laatu

Työttömyyskassa toivoo sinun kiinnittävän huomiota seuraaviin seikkoihin, jotta asiakirjasta tallentuu käytössämme olevaan asianhallintaohjelmaan mahdollisimman selkeä kuva:

– lähetä aina hyvälaatuisia kopioita, ellet lähetä alkuperäistä asiakirjaa

– tarkista erityisesti, että itsejäljentävässä palkkalaskelmassa olevat tiedot erottuvat selkeästi

– lähetä viivakoodillinen hakemus aina alkuperäisenä

– älä tee korostuskynällä merkintöjä asiakirjassa olevan tekstin päälle

 

Lisätietoja saat tarvittaessa:

Puhelinpalvelusta: 09 2294 4100 (ma-to klo 9-15)

Openetin henkilökohtaisen palvelun kautta

Sähköpostitse: opettajien.tk(at)opetk.fi